Metoda diagonalna Cantora  oraz wszelkie jej modyfikacje wykorzystywane przez specjalistów od Teorii Mnogości w celu wykazania istnienia zbiorów o liczebności większej niż liczebność zbioru ℕ – zbioru liczb naturalnych, przedstawiona przy pomocy metajęzyka, sama w sobie nie jest autoreferencyjna – pod warunkiem, że owa formuła jest izolowana i nic nie ma poza nią samą. Powinna...
Read More

About Us

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of