w losowaniu BALLB – flagi szczęśliwcami okazali się : 01.09.2021 – Sławomir Przybył – Kraków 01.08.2021 – Damian Młodawski – Sosnowiec 01.07.2021 – Maciej M – os. Krakowiaków, Kraków 01.06.2021 – Stanisław Nowak – Kraków 01.05.2021 – Grzegorz M. – os. Krakowiaków – Kraków 01.04.2021 – Michał Jakubas – Skawina 01.03.2021 – Konrad Antoń – Wąwolnica 01.02.2021 – Łukasz P. — Wieliczka...
Read More
Dostatecznie bogaty alfabet pozwala stworzyć przeliczalny zbiór T=wszystkich tekstów, zawierający wszystkie prace matematyczne, które jak wiemy, mogą nieraz zawierać bardzo wymyślne znaki (patrz inny blog i tabela podstawień TB). Wybór wśród nich wszystkich tekstów posiadających określoną cechę, jak np. definiowanie podzbiorów liczb naturalnych lub definiowanie liczb rzeczywistych jest bardzo trudny, ale zawsze możemy badać wybrane teksty pod...
Read More
Dostatecznie bogaty alfabet pozwala stworzyć przeliczalny zbiór tekstów zawierających wszystkie prace matematyczne, które jak wiemy, mogą nieraz zawierać bardzo wymyślne znaki. Teksty te mogą zawierać także, oprócz twierdzeń, dowodów i definicji matematycznych także dowolne inne teksty, w tym najwyższego gatunku poezję, beletrystykę i fantastykę obok słowników i encyklopedii przemieszanych z przytłaczającą większością tekstów całkowicie bezsensownych....
Read More
   Twierdzenie Cantora o większej mocy zbioru potęgowego zawiera dość ważny błąd.  Georg Cantor w tym dowodzie zakłada na samym początku egzystencję zbioru B zdefiniowanego formułą: {x∈ℕ:x∉f(x)}     #######################################    Twierdzę, że predykat: {x∈ℕ:x∉f(x)}                          nie definiuje zbioru dla każdej funkcji  f: ℕ→P(ℕ)      **************************************************  ...
Read More
Co to jest ZZZ ? Tym, którzy ukończyli naukę lub jeszcze studiują na wyższej uczelni skrót ten będzie raczej znajomy. oznacza on: Z-akuć; Z-dać; Z-apomnieć. A obecnie chciałbym zająć się czwartym Z. Z-rozumienie. Czy to potrzebne?    Można by dodać jeszcze jeden skrót ZI=Zalew Informacyjny, czyli olbrzymią ilość zalewającej zewsząd informacji, chyba dość skutecznie eliminujące...
Read More
      Metoda diagonalna Cantora  oraz wszelkie jej modyfikacje wykorzystywane przez specjalistów od Teorii Mnogości w celu wykazania istnienia zbiorów o liczebności większej niż liczebność zbioru ℕ – zbioru liczb naturalnych, przedstawiona przy pomocy metajęzyka, sama w sobie nie jest autoreferencyjna – pod warunkiem, że owa formuła jest izolowana i nic nie ma poza nią samą. Powinna...
Read More
Sądzi się, że w matematyce nie można stosować metody falsyfikacji poglądów, hipotez i twierdzeń, ponieważ dotyczą one obiektów niematerialnych: wyidealizowanych i będących tylko i wyłącznie wytworem ludzkiej myśli. Nie można zatem w matematyce dokonać pewnego eksperymentu, w wyniku którego matematyczne twierdzenie zostanie obalone, bo nadal przecież posługiwać się będziemy zawodnym rozumem, co może prowadzić nawet...
Read More
Na Amazonie jest nowy e-book: INFINITY: END of ALEPH ONE       Zawarłem w e-booku dowód obalający twierdzenie Cantora o większej mocy zbioru potęgowego. Są tu także konstrukcje ciągów, do których nie można zastosować przekątniowej metody Cantora w celu uzyskania nowych, nieznanych liczb.     Książka ukazała się na rynku amerykańskim (Amazon), po angielsku, w formie powieści fantasy, ponieważ...
Read More
 Algorytm Cantora = połowa przepisu na liczbę?    Adam, zaprzyjaźniony matematyk, miał za zadanie znaleźć słabe strony mego rozumowania (podważającego poprawność algorytmu Cantora). Przedstawiam jego zastrzeżenia:   –   Algorytm Cantora sam, jako taki, nie generuje liczby rzeczywistej – na to by mogła ona powstać potrzeba drugiego, nie mniej ważnego członu, jakim jest gotowy ciąg liczb rzeczywistych. Czyli sam...
Read More
Burdy.Arogancja.Przepychanki. Obrażanie innych.Nieliczenie się z głosami protestów.Czy to tylko nasi politycy tak się zachowują?Czy nam się nie udzielają emocje i zachowania naszych “dostojników”? Kto za tym stoi?Kto ma interes w tym byśmy się kłócili?Komu na rękę jest byśmy, my POLACY, wzajem się pozabijali?Emocje są ważne, ale czemu dajemy się im ponieść, gdy nie chodzi o miłość, braterstwo, troskę...
Read More
1 2

About Us

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of